JOKUPOO RY


Yhdistyksen nimeksi sana jokupoo valikoitui usean muun nimiehdotuksen joukosta kuvaamaan Jokupoo ry:n toiminta-ajatusta

  • tarkoituksena on kulttuurisen toiminnan avulla edistää yhteisöllisyyttä, hyvinvointia ja aktiivisuutta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura voi järjestää

  • kursseja, kokouksia, luento- ja keskustelutilaisuuksia

  • teatteriretkiä, tutustumis- ja opintokäyntejä

  • juhlia, kilpailuja ja tapahtumia

  • matkailu- ja virkistystoimintaa

  • Toiminnan lähtökohtina ovat nuorisoseuraliikkeen arvot: osallisuus, yhdenvertaisuus ja yhteisöllisyys.

Jokupoo ry (Y-tunnus 3083671)

  • perustettiin 14.1.2019
  • kuuluu jäsenenä Stadin Nuorisoseurat ry:een ja Suomen Nuorisoseurat ry:een
  • toimii yhteistyössä Opintokeskus Kansalaisfoorumin kanssa    
Sana "jokupoo" on stadin slangia ja tarkoittaa, että lähdetään, mennään
Powered by Webnode
Create your website for free!